Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Text Box: Početna/Home 
Text Box: O nama/About us
Text Box: Kontakt/Contacts
Text Box: Proizvodi/Products
Text Box: Apartman
Text Box: Photogalery

Obiteljski maslinik Baričević nalazi se na sjeverozapadnom dijelu otoka Paga u mjestu Lun. Mjesto Lun poznato je po samoniklim divljim maslinama čija se starost procjenjuje na više stotina godina, a na koje je kalemljena (cijepljena) utohtona domaća sorta oblica.

eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia